Vatten i vinter

2022-10-17

Rörledningarna
I ”varma” stallar ska man undvika att placera rören på kalla ytterväggar och där friskluften strömmar in. Ovan ytterdörrar och fönster. Det kan även vara aktuellt med någon form av tilläggsvärme för att hålla stallet frostfritt under kalla dagar inte minst då hästarna är ute. I ”kalla” stallar kan systemet frostskyddas genom cirkulerande vatten som värms av en elpatron. Vattenkopparna måste då seriekopplas och bäst är om vattnet cirkulerar genom vattenkopparna. I sådana fall måste vattenkopparna ha två anslutningar, en för inkommande vatten och en för utgående. Alternativet är elvärmda vattenkoppar och vattenledningar. För hästarna är det positivt om dricksvattnet är förvärmt och inte för kallt.

Kabel i rören
Det finns fler olika lösningar med att frostskydda en vattenkabel. En lösning kan vara en värmekabel som läggs antingen utanpå eller inuti vattenledningen och själv reglerar temperaturen till en säker nivå. Det finns installationer som är enkel och kan använda både i befintliga system och installeras vid nya anläggningar. Den här lösningen kan vara bra om stallet är dåligt isolerat eller då ny indragningen är förenad med stora kostnader, exempelvis om det behövs sprängas eller gräva ner rören till frostfritt djup.

Vattenkoppar
Vattenkopparna kan vara utrustade med olika typer av ventiler som hästarna ska trycka på för att få fram vatten. Det är viktigt att vattenledningssystemet skyddas mot frysning. En bra frostsäker vattenkopp är en bra förutsättning när kylen kryper på.

Vatten i hagen och i lösdriften
I hagen finns många olika lösningar för att vattnet inte ska frysa. Dels finns värmabaljor i olika storlekar och design. De har en inbyggd värmeslinga som förhindrar att vattnet fryser. Med en kabel som kopplas till en transformator får baljan värme med tilldragen svagström (24 volt).

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM