Så försäkras Gotlandsrussen på Gotland

2023-07-17

Gotlandsrussen eller ”Baggarna” som russen kallas på Gotland, är kända för sin envishet, uthållighet och styrka – men även dessa tåliga hästar kan ha otur. Dunstan häst- och gårdsförsäkring inleder därför ett unikt samarbete som försäkrar hela flocken. I korthet innebär försäkringen att fölen kan försäkras mot dolda fel och köparna får en trygghetsgaranti. Tobias Mattsson, styrelseledamot för Sambetesföreningen Lojsta Hed, berättar:

”När vi säljer fölen vill vi ge våra fölköpare möjligheten att försäkra sina russ mot dolda fel, under de senaste åren har flera fölköpare efterfrågat detta. Vi är väldigt nöjda med den försäkringslösning som Dunstan häst- och gårdsförsäkring har utvecklat till oss.” 

Försäkringen är specialanpassad efter flockens behov och kommer att fungera som en trygghet för både fölköparna och ev. framtida köpare av russen.

Gotlandsrussen på Lojsta hed lever idag på ett ca 650 hektar stort skogsområde, så nära vi idag komma den miljön de hade när de strövade fritt i skogarna på Gotland. Det finns fynd som tyder på att de funnits på ön sedan järnåldern och nu har de i drygt 100 år levt i Russparken.

”Vi strävar efter att låta russen leva under så naturliga omständigheter som möjligt. Därför går russen fria i Russparken, med daglig tillsyn och ett noga kontrollerat avelsarbete för att bevara rasens ursprungliga karaktär” säger Tobias Mattsson, styrelseledamot för Sambetesföreningen Lojsta Hed (ägarföreningen för russen).

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM