När det brinner i knutarna

2023-10-18

Larmet om branden kom in 14.47. Räddningstjänsten var snabbt på plats med en ledningsbil, tio brandbilar och personal från fyra brandstationer. Tre stora byggnader, varav ett stall, brann ute på landet utanför Enköping. Alla byggnader var övertända när räddningstjänsten kom men inga djur eller människor fanns i byggnaderna, så räddningsarbetet kunde fokuseras på att förhindra spridningen till andra byggnader. 
Efter några timmars intensivt släckningsarbete lyckades man få stopp på branden och hindra den från att sprida sig till övriga fastigheter på tomten. Polisen var också på plats och skrev en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet och en teknisk undersökning kommer att genomföras. Man vet ännu inte vad som orsakat branden. 

Brandman Kim Walgeborg var en av de första på plats och på väg ut mot den brinnande gården förberedde sig Kim och hans kollegor på arbetet som väntade.  
– Vartannat år tränar vi att hantera hästar. Vi lär oss sätta på grimmor och gå ut med dem med bara ett rep runt halsen, säger Kim.

De vanligaste orsakerna i stallbränder är el-relaterade. Ofta en nätansluten radio som är placerad i stallet eller att värmekabeln inte har jordfelsbrytare. I personalrummet och selkammaren kan många brandfarliga noteringar göras, till exempel fläktar och element som inte är godkända eller kylskåp och kaffebryggare som inte är brandavskilda. En elstängselapparat får inte placeras i stallet. 

– Kablarna befinner sig i en dammig och fuktig miljö vilket kan orsaka brand. Råttor och möss kan orsaka skador och kablarna kan vara gamla och slitna. Det är bra att göra en el-revision vartannat år. Då kommer en elektriker och ser över alla eldragningar och kopplingar. Det här brukar försäkringsbolagen gilla att man gör. 

När räddningstjänsten kommer ut till en stallbrand är drömmen för Kim och andra brandmän att mötas av en hästägare eller fastighetsägare med all nödvändig information om gården. Det första brandmännen vill veta är om det finns några hästar kvar i byggnaden, hur många hästar det finns på gården och vart de ska leda dem när de kommer ut ur den brinnande byggnaden. 

Vid ett tillfälle 2019 dog tre hästar och ett föl i en brand på grund av ett blixtnedslag. Efter blixtnedslaget tog det bara sekunder innan stallet var övertänt. Blixten var så stark att fasaden smälte ihop på byggnaderna runt omkring. 

– Material och ålder på byggnaden avgör hur fort ett stall blir övertänt. Det riskfyllda med gamla byggnader är att vi inte har en aning om när ett tak eller golv kan rasa till skillnad från ett nytt stenstall med en inredning som inte så fort fattar eld. Plastplank är inte så dumt. Det är bra att ha detektorer som tidigt löser ut larmet. Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Man vistas inte i stallet dygnet runt så mobila lösningar kan vara bra. Då går larmet fast man ligger hemma i sängen. 

Stall, hästar och utrustning var försäkrade i det här fallet men försäkringen täcker inte allt. Både med självrisker och åldersavdraget på saker som gått förlorade gör det omöjligt att ersätta allt. Dessutom kan veterinärkostnader tillkomma och tillfällig uppstallning för hästar vara nödvändig om det inte finns möjligheter på den brandskadade gården.   

Kim igen: 

  • Ju tidigare vi kan komma ut till gården desto mer kan vi rädda. Finns det andra byggnader på gården vill vi veta hur vi kommer in i byggnaden. Finns det kodlås? Och i så fall, vad är det för kod? Att få all den informationen sparar tid och räddar mycket. 

Eftersom man inte kan eliminera alla säkerhetsrisker enbart med korrekta byggnader och nydragen el måste man komplettera med hjälp av ytterligare hjälpmedel såsom larm, brandsläckare och brandfiltar samt rutiner för brandutryckning. 

Är det ett större stall ska stallägaren tillhandahålla nödvändig personlig skyddsutrustning till de anställda. Personlig skyddsutrustning i stall består av olika typer av andnings-, ansikts-, hörsel- och huvudskydd. 

– Det finns även andningsmask, en brandfilt för hästar. Det är som en filt som man lägger över huvudet på hästen. Jag har själv inte använt någon sådan men jag vet att de finns. Det kan vara bra att träna hästarna under brandövningar. Att gå en över slangar med en säck över huvudet, uppleva blåljus och höga ljud. Ett tips är att ringa den närmaste räddningstjänsten och fråga om de vill göra en brandövning i stallet.

Varje stall bör ha en brandsäkerhets- och utrymningsplan. Syftet är att skydda delar av stallet från brand i åtminstone 60 minuter (El 60). Under denna tid ska hästarna hinna evakueras och brandkåren vara på plats. Det bör finnas två separata utrymningsvägar om en utrymningsväg skulle blockeras under en brand. Dörrarna måste därför placeras i olika riktningar. I de flesta fall innebär brandskyddskraven att ett stall måste byggas som en isolerad brandcell. 

– Ofta tror den som står mitt i katastrofen att vi kan komma på bara några minuter. Men det tar cirka 20 minuter innan vi är på plats. Det ska man veta, avslutar Kim Walgeborg.

TIPS:

  • Installera brandsläckningsutrustning i alla byggnader.
  • Installera brandvarnare i bostadshuset.
  • Installera jordfelsbrytare för alla byggnader.
  • Gör en SSR-besiktning och montera en dragbegränsningslucka till den huvuduppvärmning som är fastbränsleeldad och kopplad till ett vattenburet uppvärmningssystem.
  • Installera säkerhetsglimtändare på alla lysrörsarmaturer.
Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM