Så ska en travhäst se ut

2022-09-30

Anna Lindblom besiktigar mer än tusen unghästar per år. Hennes uppdragsgivare kan både vara den lilla hästägaren som söker speciell blodslinje eller en större travtränare som söker en dyrgrip med bästa tänkbara exteriör. 

Auktionskatalogerna är nedkladdade med siffror. Anna spar katalogerna för att följa upp hästarna senare i livet. Vissa köper hon in till klienter och vissa går henne förbi. 

   – Det är kul att följa upp dem efter några år. Och det är nyttigt att se om jag varit rätt ute i min bedömning och det visar sig om jag kan det här, säger hon.

Själv föredrar hon exteriör framför blodslinjer. Om hon nu måste välja.
   – Om hästen inte har de motorer som behövs kommer hästen aldrig kunna springa i alla fall, hur bra stam den än har.

Men hur fin och rättställd hästen än är – viktigast är ändå hur hästen rör sig. En häst kan vara vara uttåad, intåad, krok eller rakhasig men ändå röra sig korrekt. Landar hästen riktigt behöver det inte vara någon större fara, menar Anna Lindblom. Det är nog hennes viktigaste tips.

Innan vi börjar bedöma en unghäst finns det några parametrar att ta i beaktning. Anna Lindblom tipsar om vad som kan vara bra att tänka på:

  1. Vissa delar på unghästen utvecklas med tiden. Med träning och ålder.
  2. En överbyggd häst kan lura ögat.
  3. Vissa svagheter kan kompenseras med andra positiva egenskaper. 

Hästens främre motor:
Bogvinkeln ska vara liggande – det ger ett långt, sviktande steg. En stupande bog ger ett kortare steg och sämre hållbarhet. Manken ska vara markerad och lång. Men man ska tänka på att den unga hästen inte är färdigutvecklad. En svag manke kan växa till sig.

Hästens bakre motor:
Bara för några år sedan ville man ha lång rygg. Man sa att om ryggen var längre än höjden var det utmärkt. Nu vill man ha dem ”minus tre centimeter”. Alltså tre centimeter kortare än höjden. Långa ryggar är svagare och ger sent utvecklade hästar. Korset bör vara långt och vinklat. Hästar med dessa egenskaper blir ofta bra montéhästar, enligt Anna Lindblom. Hästar med rakt kors får ofta problem med bakknän. Korset anser hon vara det viktigaste hos hästen.

Hästen från sidan och framifrån
En travhäst bör ligga på 162-165 centimeter som fullvuxen. Det räknar Anna Lindblom som idealhöljd. Den ska vara kvadratisk och ha bra djup, det visar på bra lungkapacitet. Bringan ska vara tät. Titta gärna på den unga hästen i rörelse. En häst med bred bringa brukar trava med ett bakben mellan frambenen och det är inte önskvärt, tipsar Anna. Men huvudet då?
– 
Huvudet bryr jag mig inte alls om. Många gillar inte konvexa huvuden. Men jag tycker om dem, säger hon.

Hästens ben:
Skenbenen bör vara så korta som möjligt. Långa skenben ger en kort häst och ökar belastningen på framknäna och hasorna. Kotbenen bör vara så långa som möjligt, vilket ger ett sviktande steg och flygande gång. 
– En kort kota ger ett stumt steg och belastar kotleden och gaffelbandsfästet onödigt mycket, säger hon.

Frambenen vill man naturligtvis ha så raka som möjligt. Men det är viktigt att se hästen i rörelse. Allra viktigast är att hästen landar korrekt, säger hon. Om hästen har skev benställning kan det ju bildas överben på insidan av skenben/griffelben.

En häst som är utåttåad slår sig ofta på framknäna och en som är inåttåad ger ett oekonomiskt steg. En has ska vara så rak och bred som möjligt. Den raka hasen ger ett snärtigt avstamp. En krokig has kan göra hållbarheten sämre. Exempelvis trycka griffelbenet bakåt, skador uppstår på ligamenten och hästen får en harhas.

– En rak has har stor betydelse för många. Om jag ska tumma på någonting är det hasen. Finns det egenskaper som väger upp en krokig has kan jag köp hästen ändå. Det vill säga om den har ett ordentligt kors med bra vinkel som bär upp en krokig has.
– Exteriörens framtid kommer automatiskt att utvecklas, så länge vi betäcker bra ston med bra hingstar. Med snabba generationsväxlingar. Urvalet av bra, snabba och starka individer har de bästa förutsättningarna, säger Anna Lindblom.

Och så länge intresset finns för att hitta den perfekta hästen kommer vi att studera de exteriöra förändringarna också i framtiden. Den fulländade hästen är ju ännu inte framtagen och kommer kanske aldrig att bli. Konkurrensen bli bara hårdare då fler tävlingsindivider kommer att ha de allra bästa förutsättningarna.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM