Få kontroll på avmaskningen med Maskkortet

2023-04-14

I början av året, vanligtvis i januari-februari, börjar vilande larver av små blodmaskar att aktiveras och röra sig från tarmväggen till tarmkanalen. Dessa maskar blir så småningom könsmogna och börjar producera ägg som utsöndras med träcken. För att bedöma tidpunkten för nästa avmaskning tar man hänsyn till ERP (egg reappearance period) för den substans man valt för avmaskning vid betessläppet. ERP definieras som tiden från avmaskning till dess att hästarna börjar utsöndra ägg igen. När avmaskningsmedlet fungerar är ERP för pyrantel 4-6 veckor, för ivermektin 8 veckor och för moxidektin 12-14 veckor. Det är viktigt att följa rekommenderade tider för avmaskning för att säkerställa effektiv bekämpning av maskarna och minska risken för spridning av smitta. Hästar flyttar och byter ägare eller så glömmer man hur pass påverkade hästen var av parasiter. Bra koll på detta får man med dokumentation – Ladda därför ner Maskkortet här!

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM