Kör säkert med hästlastbilen

2022-08-12

annons

Säkerhet
Den finns några enkla åtgärder som inte är kostsamma för att öka säkerheten och få bättre komfort. Först och främst gäller det att välja rätt däck. Det finns två val: C-däck eller CP-däck. Ett C-däck är ett däck avsett för lastbilar (C=Commercial), medan ett CP-däck är ett däck specialanpassat för husbilar (CP=Camping Pneu). Den viktigaste skillnaden är att CP-däcket har förstärkta sidor, till skillnad från ett C-däck. Ett CP-däck brukar ha ett däckmönster anpassat till lite högre hastigheter. Annars har de samma belastningsindex. 
– Ett CP-däck kan upplevas som stötigare än ett C-däck. Detta på grund av de förstärkta sidorna. Många av våra kunder byter från CP-däck till C av den anledningen, säger Fredrik Mörk på Härkeberga däckservice, Enköping. 

Det är extra viktigt med bra däck under vintern. Ditt fordon ska ha vinterdäck från den 1 december till den 31 mars om det är vinterväglag. Det vill säga om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Samtliga däck på bilar med en totalvikt över 3500 kilo ska ha ett mönsterdjup på minst fem millimeter när det är vinterväglag.

Vinterdäcken ska vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga.
– Vissa däck är bara märkta med M+S, M.S, M och S, M-S, MS eller ”Mud and Snow”, men det är symbolen som gäller, säger Fredrik. 
Genom att kontrollera trycket i däcken vinner man både komfort och körsäkerhet. Det är ett tips som är helt gratis, säger teknikspecialist Stefan Janeld på tidningen Husbilen test. 

Däcket är en del av fjädringssystemet som tar upp de korta snabba stötarna, medan fjädringen tar de långa mjukare förändringarna. Om däcket alltid körs med maxtryck trots att lasten är lägre får fjädringen ta allt utjämningsjobb och färden blir onödigt stötig. Att åka med något lägre lufttryck ger bättre komfort. Men ett alldeles för lågt däcktryck är dock en direkt fara som kan leda till katastrof.
– Dagens slarviga råd är ofta att ha högsta tillåtna lufttryck. I personbilen ändrar vi lufttrycket efter lastvikt och hur fort vi kör. I varje instruktionsbok och på bilens dörrstolpe finns en luftryckstabell som vi rättar oss efter. Det är tillverkarens rekommendationer. Många säljare stödjer sig på dessa rekommendationer men i en hästlastbil kan de skilja sig väsentligt om man har inte har någon häst lastad eller om man har en eller två hästar lastade. Det kan skilja en lastvikt på 1000 kilo. Så anpassa lufttrycket efter vikt och kontrollera trycket oftare, tipsar Stefan. 

I ett test där Stefan ingick kunde en grupp på tio testchaufförer konstatera en mycket bättre komfort med lägre lufttryck än det allmänt rekommenderade maxtrycket. Broskarvar och gropar i vägbanan kändes fortfarande, men inte alls lika tydligt. Lufttrycket fram har den största betydelsen för komforten. Bak är det mindre känsligt. Knirk och skrammel avtog och färden upplevdes lugnare och behagligare.  

Testets största farhåga var att stabiliteten skulle gå förlorad. Ingen av testförarna upplevde någon sådan tendens, inte ens om man tvärbromsade, säger han. 
– Ingen upplevde någon skillnad vid inbromsning. Vi provbromsade våldsamt ett flertal gånger. Det är kanske inte vetenskapligt säkrat, men ingen skillnad observerades med det lägre lufttrycket. Vindkänsligheten upplevdes även som minskad med det lägre lufttrycket. Förklaringen ligger i att däcket då flexar lite i sidled och bilens sidoförflyttning av vindstötar upplevs inte lika kraftigt i ratten. Ett maxpumpat däck blir mera känsligt och upplevs även mer spårkänsligt på ojämn väg, säger han.

Det talas ofta om lastbilarnas säkerhet. Men faktum är att de flesta olyckor sker på grund av för hög hastighet och /eller bristande koncentration. I en norsk studie pekades bilradion ut som en trafikfara samt prat i telefonen eller sysslande med sms under körning. Det är för det mesta vårt eget körsätt som ger bästa säkerheten för alla medpassagerare. Två- som fyrbenta. Så med ett mjukt körsätt kommer säkerheten och god komfort på köpet. 

Så kör du mjukt:

  • Planera körningen och se framåt!
  • Små rörelser på gaspedalen!
  • Acceptera att bilen sackar lite i uppförsbackar!
  • Känn motorn och hitta läget där den bara stöd-drar, det vill säga inte accelererar eller bromsar!
  • Hoppa gärna över någon växel! Växla till exempel1-3-5!
  • Följ trafikrytmen och kör på säkerhet!
  • Lämpliga hastigheter i 5 växlad lastbil =90-110km/h. 
  • Håll fartgränserna!
Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM